Pro bono

Idee odpowiedzialności społecznej są jednym z fundamentów działalności Kancelarii Radców Prawnych Kowalski, Popławski
& Wspólnicy. Zdając sobie sprawę ze szczególnej misji, jaką pełnią osoby wykonujące zawody prawnicze oraz z wielkiej wagi działalności o charakterze pro publico bono, legnicka kancelaria udziela bezpłatnego wsparcia prawnego na rzecz instytucji
tzw. trzeciego sektora oraz zgłaszających się do nich osób prywatnych.

Aktywność kancelarii Kowalski, Popławski & Wspólnicy w obszarze pro bono polega na świadczeniu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz udzielaniu profesjonalnych porad organizacjom społecznym (fundacjom, stowarzyszeniom) oraz mieszkańcom regionu zgłaszających siędo tych organizacji non profit, których sytuacja materialna czy życiowa nie pozwala na opłacenie usług prawniczych. Porady dotyczą problemów, z jakimi potrzebujący borykają się na co dzień. W przypadku osób prywatnych
są to m.in. kwestie rozwodowe i alimentacyjne, zadłużenia, sprawy mieszkaniowe. Organizacje społeczne otrzymują pomoc prawną
w sprawach m.in.. form działalności, podatków, sporów z wierzycielami czy dłużnikami, prawnych kwestii związanych
z inwestycjami czy pozyskiwaniem funduszy na działalność (organizacje pożytku publicznego).

Zasady etyczne przyświecające Kancelarii Radców Prawnych Kowalski, Popławski & Wspólnicy nakazują niepozostawanie biernym w sytuacjach, które wymagają zaangażowania i fachowej pomocy. Taka postawa wynika ze współodpowiedzialności
za losy społeczności lokalnej, umożliwia również kształtowanie rzeczywistości oraz zwiększenie świadomości prawnej.

Działalność pro bono Kancelarii Radców Prawnych Kowalski, Popławski & Wspólnicy została doceniona przez Stowarzyszenie „Jutrzenka” oraz Stowarzyszenie „Persona”, które przyznały legnickim radcom prestiżowy tytuł Filantrop Roku 2009 (kancelaria była jeszcze dwukrotnie nominowana do tej nagrody).