Archiwa kategorii: wyroki

Tak orzekł Sąd Okręgowy w Legnicy w dniu 12.03.2020 r. w sprawie z powództwa banku przeciwko naszym Klientom. W ustnym uzasadnieniu podano, że umowa kredytu „indeksowanego” do CHF zawiera niedozwolone klauzule umowne dotyczące kursów walut ustalanych dowolnie przez bank, które należy usunąć. Usunięcie tych klauzul powoduje niemożność wykonania umowy, co oznacza, że umowa jest nieważna od samego początku. Bank domagał się zasądzenia kwoty ponad 100.000 PLN. 

1/1