Pomoc prawna w czasie COVID-19

Sytuacja gospodarcza związana z epidemią koronawirusa pociąga za sobą dla osób prowadzących działalność gospodarczą oraz podmiotów gospodarczych ryzyko związane z obniżeniem i utratą płynności finansowej, co z kolei grozi zaprzestaniem prowadzenia działalności. Wiąże się to z jednej strony z brakiem nabywców na oferowane usługi i towary, a z drugiej strony z brakiem zapłaty za wykonane zlecenia lub sprzedany towar. Kontrahenci nie płacą, ponieważ znajdują się w podobnej sytuacji związanej z niepewnością rynku i brakiem perspektyw czasowych na zakończenie tej sytuacji. Perspektywa pogłębiania tej sytuacji wymaga podjęcia działań, które pozwolą na zabezpieczenie sytuacji Przedsiębiorcy.

r. pr. Maciej Kowalski

Wychodząc naprzeciw obecnej sytuacji Kancelaria oferuje swoim klientom podjęcie następujących działań:

  • Monitoring płatności – w oparciu o informacje przekazane przez Klienta prawnicy Kancelarii podejmują kontakt z dłużnikiem celem odzyskania przeterminowanych należności. Szybkość działania i weryfikacja przyczyn opóźnień w zapłacie pozwala na podjęcie decyzji co do dalszych planowanych kroków. Brak zapłaty w ustalonym terminie kwalifikuje sprawę na drogę postępowania sądowego;
  • Sądowe dochodzenie należności i egzekucja – brak zapłaty należności stanowi sygnał o potencjalnym zagrożeniu płatności. W takiej sytuacji istotna jest szybkość działania – tzn. prawidłowe przygotowanie dokumentacji i skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego. Uzyskanie tytułu egzekucyjnego stanowi krok, który umożliwia skierowanie sprawy na do egzekucji komorniczej. Tylko takie działania dają duże szanse pierwszeństwa w uzyskaniu zaspokojenia wierzytelności.  

Należy pamiętać, że opóźnienie w podjęciu działań stanowi ryzyko dla odzyskania należności. Oczekiwanie na podjęcie decyzji co do działań do zakończenia epidemii niesie ze sobą duże prawdopodobieństwo utraty należności bądź znacznego czasu oczekiwania na jej odzyskanie. Tzw. powrót do normalności spowoduje, że wiele firm, które znajdą się w zlej sytuacji gospodarczej będzie decydować się na sądowe dochodzenie należności co spowoduje kolejne obciążenie sądów i wydłuży czas oczekiwania na tytuły egzekucyjne. Ponadto zła sytuacja gospodarcza może spowodować ryzyko upadłości dłużników, a tym samym utratę należności.

Doświadczenie Kancelarii, związane z obsługą procesów gospodarczych wskazuje również, że dla szeregu podmiotów obecna sytuacja może nieść za sobą konieczność przeprowadzenia restrukturyzacji dla zachowania prowadzenia działalności gospodarczej, a w skrajnej sytuacji ogłoszenia upadłości.

Prawnicy Kancelarii, w oparciu o posiadane doświadczenie, oferują Klientom współpracę w zakresie przeprowadzenia postępowania restrukturyzacyjnego. Doradzamy w sprawie zawarcia układu z wierzycielami co do zasad spłaty zobowiązań wobec wierzycieli bądź postępowania sanacyjnego, połączonego z działaniami naprawczymi przedsiębiorstwa w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. 

Celem postępowania restrukturyzacyjnego jest utrzymanie bytu podmiotu i umożliwienie mu prowadzenia działalności gospodarczej.

Dla Klientów, co do których sytuacja spowodowała utratę płynności finansowej oraz trwałe zaprzestanie regulowania zobowiązań, Kancelaria oferuje pomoc w przeprowadzeniu postępowania upadłościowego.

Umów się na spotkanie

  • ul. Kościuszki 17/3, 59-220 Legnica
  • biuro@kancelariakpw.pl
  • +48 76 724 33 51