Pomoc prawna w uzyskaniu odszkodowania

Oferta prowadzenia spraw odszkodowawczych

Kancelaria Radców Prawnych Kowalski, Popławski i Wspólnicy s.c. jest podmiotem posiadającym ponad czternastostoletnie doświadczenie procesowe oraz wiedzę prawniczą. W szczególności w zakresie świadczenia kompleksowej pomocy prawnej tj: udzielania porad prawnych oraz dochodzenia roszczeń odszkodowawczych, roszczeń z zakresu umów ubezpieczenia, roszczeń z tytułu umów innych niż umowy ubezpieczenia. Jesteśmy dynamiczną kancelarią prawną z dużym potencjałem. Wiedzę i praktykę zdobywaliśmy świadcząc doradztwo prawne na rzecz podmiotów gospodarczych (w szczególności wiodących na rynku firm odszkodowawczych i windykacyjnych mających swoje siedziby w Legnicy i Wrocławiu), prowadząc na ich rzecz lub rzecz ich klientów procesy sądowe, a także uczestnicząc w procesach IPO spółek prawa handlowego. Posiadaną wiedzę praktyczną stale wzbogacamy o aktualne stanowisko doktryny i orzecznictwo sądowe.

W ramach prowadzonej działalności, w oparciu o doświadczenie zdobyte przy obsłudze wiodących na rynku firm odszkodowawczych, stworzyliśmy wyspecjalizowany zespół prawników zajmujących się realizacją roszczeń odszkodowawczych na drodze sądowej. Zdobyte dotychczas doświadczenie związane z prowadzeniem spraw o zapłatę z tytułu zadośćuczynienia, stosownego odszkodowania, zadośćuczynienia za śmierć osoby bliskiej, roszczeń z tytułu świadczeń rentowych, zwrotu kosztów leczenia, utraconego dochodu, jak również dochodzenia roszczeń z tytułu szkód rzeczowych, pozwala nam na dokonanie prawidłowej oceny takiego roszczenia i szans jego skutecznego dochodzenia na drodze sądowej.

Obecnie Kancelaria prowadzi kilkaset spraw na terenie całej Polski, których przedmiotem są roszczenia odszkodowawcze o wartości przedmiotu sporu od 5.000 zł do 2.000.000 zł.

Wypracowane techniki działania umożliwiają nam prowadzenie spraw na terenie całego kraju, co również czynimy obecnie, podnosząc tym samym efektywność swojej działalności.

Dodatkowym atutem naszej kancelarii jest znajomość branży odszkodowawczej oraz zasad jej działalności.

Proponowany teren współpracy:

Chcielibyśmy zaproponować Państwu współpracę obejmującą kompleksową obsługę spraw prowadzonych na obszarze całej Polski.

Termin realizacji zlecenia:

Proponowany przez nas termin wykonania zlecenia w ramach prowadzenia zleconej sprawy to 7 dni roboczych liczonych od dnia otrzymania kompletu dokumentacji w sprawie.

Kontakt z klientem:

Klientom zapewniamy bezpośredni kontakt telefoniczny, mailowy oraz możliwość umówienia się na indywidualne spotkanie z osobą prowadzącą sprawę od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00. Dodatkowo każdemu klientowi zapewniamy kontakt telefoniczny oraz informację pisemną przesłaną na wskazany przez klienta adres po każdej czynności procesowej (wyznaczenie terminu rozprawy, przesłanie na życzenie klienta kserokopii pism procesowych, opinii biegłych sądowych).

Umów się na spotkanie

  • ul. Kościuszki 17/3, 59-220 Legnica
  • biuro@kancelariakpw.pl
  • +48 76 724 33 51