Nasz zespół

Kancelaria Radców Prawnych Kowalski, Popławski i Wspólnicy s.c. jest podmiotem posiadającym ponad czternastostoletnie doświadczenie procesowe oraz wiedzę prawniczą. W szczególności w zakresie świadczenia kompleksowej pomocy prawnej tj: udzielania porad prawnych oraz dochodzenia roszczeń odszkodowawczych, roszczeń z zakresu umów ubezpieczenia, roszczeń z tytułu umów innych niż umowy ubezpieczenia. Jesteśmy dynamiczną kancelarią prawną z dużym potencjałem. Wiedzę i praktykę zdobywaliśmy świadcząc doradztwo prawne na rzecz podmiotów gospodarczych (w szczególności wiodących na rynku firm odszkodowawczych i windykacyjnych mających swoje siedziby w Legnicy i Wrocławiu), prowadząc na ich rzecz lub rzecz ich klientów procesy sądowe, a także uczestnicząc w procesach IPO spółek prawa handlowego. Posiadaną wiedzę praktyczną stale wzbogacamy o aktualne stanowisko doktryny i orzecznictwo sądowe.

Główny profil działalności Kancelarii stanowią:

 • obsługa prawna podmiotów gospodarczych
 • procesy sądowe, ze szczególnym uwzględnieniem postępowań sądowych o odszkodowania z tytułu wypadków komunikacyjnych i innych zdarzeń losowych.

Tworzymy zespół zapewniający efektywne doradztwo wiodącym firmom z naszego regionu. Celem naszej kancelarii jest zapewnienie klientom bezpieczeństwa i skutecznych rozwiązań dla ich bieżących problemów.

Maciej Kowalski

Radca prawny, założyciel Kancelarii, partner zarządzający

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończył aplikacje sądową przy Sądzie Okręgowym w Legnicy, zakończoną egzaminem sędziowskim w 2003 r., radca prawny od 2006.

Od początku pracy zawodowej specjalizuje się w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych oraz jednostek samorządu terytorialnego. Posiada szerokie doświadczenie w zakresie w zakresie sporządzania i negocjowania umów. Prowadził i prowadzi na rzecz klientów kancelarii postępowania sądowe w zakresie spraw gospodarczych, roszczeń odszkodowawczych, spraw pracowniczych i rodzinnych.

Zasiadał i zasiada w radach nadzorczych spółek kapitałowych, w tym spółki notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

 • 502 216 726
 • m.kowalski@kancelariakpw.pl

Wojciech Popławski

Radca prawny, wspólnik Kancelarii

Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Po aplikacji radcowskiej został wpisany na listę radców prawnych Okręgowej Izbę Radców Prawnych w Wałbrzychu w 2011 r.

Specjalizuje się w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych oraz jednostek samorządu terytorialnego. Posiada bogate doświadczenie w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych i z umów kredytowych.

 • Reprezentuje frankowiczów w sporach z bankami.
 • Prowadzi na rzecz klientów kancelarii postępowania sądowe w sprawach gospodarczych i roszczeń odszkodowawczych.
 • Świadczy osobiście obsługę prawną w dwóch jednostkach samorządu gminnego.
 • Członek Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Wałbrzychu.
 • 507 088 970
 • w.poplawski@kancelariakpw.pl

Justyna Kowalska

Radca prawny

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończyła również podyplomowe studia Prawa Podatkowego na w/w uczelni a następnie odbyła aplikację radcowską prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Wałbrzychu.

Pracę w Kancelarii Radców Prawnych Kowalski, Popławski i Wspólnicy s.c. rozpoczęła w 2010 r. Specjalizuje się w prawie podatkowym, szeroko pojętym prawie rodzinnym i opiekuńczym, zajmuje się prowadzeniem spraw rozwodowych, dochodzeniem roszczeń odszkodowawczych, jak również posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw cywilnych o różnym charakterze.

 • 505 879 769
 • j.kowalska@kancelariakpw.pl